Hooghwijck Vastgoed CV

Algemeen

Hooghwijck Vastgoed CV is in november 2012 gestart en is in februari 2018 samengevoegd met het fonds Groenewijck Vastgoed CV. Het samengevoegde fonds is voortgezet onder de naam Uniewijck Vastgoed CV. De participanten hebben de mogelijkheid gehad uit te stappen voor € 54.800 per participatie of hun belegging voort te zetten in Uniewijck Vastgoed CV.


Fondsinvestering

De fondsinvestering is lager uitgevallen dan geprognosticeerd. Het positieve verschil is toegevoegd aan de liquiditeitsreserve van de CV.

  Prospectus Werkelijk Verschil
Fondsinvestering € 6.584.704 € 6.560.128 € -24.576
Scroll naar rechts om de volledige tabel te zien.


Direct rendement

Door lagere financieringslasten en eigenaarslasten is het exploitatieresultaat beter dan opgenomen in het informatiememorandum. Het winkelcentrum is in 2014 geheel gerevitaliseerd. Uiteindelijk is het gemiddelde directe rendement 7,8% over 5 jaar daar waar 8,1% was geprognosticeerd in het informatiememorandum over 10 jaar.Einduitkering

Het fonds Hooghwijck Vastgoed CV is opgericht op 14 november 2012 en is ontbonden op 1 februari 2018. Bij de ontbinding zijn de fondsactiva en fondspassiva overgedragen aan Uniewijck Vastgoed CV tegen uitgifte van nieuwe participaties. Participanten konden op dat moment uitstappen voor € 58.000 per participatie of deelnemen in het nieuwe fonds.

Het fonds heeft een looptijd gehad van 5,2 jaar.

In het kader van de ontbinding zijn de door de Beheerder ontvangen performance fee en verkoopkosten ten gunste gekomen van het samengevoegde fonds Uniewijck Vastgoed CV.

  Prospectus Werkelijk Verschil
Einduitkering per Participatie (inclusief inleg) € 54.876 € 58.000 € 3.124
Scroll naar rechts om de volledige tabel te zien.


Rendementen

De resultaten van het fonds kunnen vergeleken worden, echter is het resultaat reeds behaald in 5,2 jaar ten opzichte van de 10-jaars begroting in het Informatiememorandum. Het totaal rendement is uitgekomen op 10,9% per jaar met een IRR van 9,2%.

  Prospectus Werkelijk
Direct rendement (gemiddeld per jaar) 8,1% 7,9%
Indirect rendement (gemiddeld per jaar) 1,0% 3,1%
Totaal rendement (gemiddeld per jaar) 9,1% 10,9%
IRR 8,6% 10,2%
Scroll naar rechts om de volledige tabel te zien.
De AFM heeft op 19 juli 2013 aan Duinweide Investeringen NV een vergunning verleend voor het beheren van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, eerste lid, sub a van de Wft.
© 2023 Duinweide Investeringen NV

Deze website maakt gebruikt van cookies. Voor meer informatie over het gebruik van onze cookies verwijzen wij u door naar ons Privacy statement.

bool(false)