Oostwijck Vastgoed

Structurering

Het Fonds is een closed-end beleggingsmaatschappij (een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) met verhandelbare Certificaten opgericht naar Nederlands recht. De officiële en handelsnaam van het Fonds is Oostwijck Vastgoed BV. Het Fonds is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 73615943.

Het Fonds is niet beursgenoteerd. Beleggers kunnen deelnemen in het Fonds door het verkrijgen van Certificaten. Het fonds heeft een FBI status, hetgeen betekent dat er door het fonds geen vennootschapsbelasting is verschuldigd over het resultaat.

 

 

Om verder de belangen van certificaathouders te waarborgen, is er een bewaarder volgens de Wet financieel toezicht (Wft) aangesteld, een zogenaamde AIFMD-bewaarder. Deze functie wordt vervuld door IQEQ Depositary en haar bestuurders zijn allen getoetst door de AFM.

De AFM heeft op 19 juli 2013 aan Duinweide Investeringen NV een vergunning verleend voor het beheren van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, eerste lid, sub a van de Wft.
© 2024 Duinweide Investeringen NV

Deze website maakt gebruikt van cookies. Voor meer informatie over het gebruik van onze cookies verwijzen wij u door naar ons Privacy statement.