Parkwijck Vastgoed CV

Omschrijving

Initiatiefnemer Duinweide Investeringen NV heeft samen met een groep beleggers, middels Parkwijck Vastgoed CV, een Jumbo supermarkt, een lunchroom, twee kledingzaken, een dierenspeciaalzaak, twee woningen en twee garages aangekocht.

De supermarkt is verhuurd aan de Jumbo hoofdorganisatie en de overige units aan lokale huurders. Als vangnet voor de CV met zekere huurinkomsten heeft de supermarktexploitant een huurgarantie afgegeven voor alle overige units. Er is potentieel om de supermarkt te vergroten naar maximaal 1.300 m2 WVO. Momenteel is men bezig deze uitbreiding mogelijk te maken. De supermarktexploitant participeert ook in het fonds en heeft het recht van eerste koop.

Het vestigingsplaatsonderzoek heeft uitgewezen dat er prima weekomzetten worden behaald die in verhouding staan tot de huidige huur. Het potentieel tot uitbreiding van de Jumbo supermarkt zal zijn marktpositie alleen maar versterken met een hogere omzetschatting.

Bemmel telt ca. 12.500 inwoners en is gelegen in de provincie Gelderland. De winkellocatie is in het centrum van Bemmel en is voorzien van een ruime gratis parkeergelegenheid (circa 100 plaatsen).

Het fonds presteert tot op heden conform begroting.

Het eigen vermogen dat door participanten bijeen is gebracht bedraagt € 2.200.000. Hiervan heeft Duinweide 5% ingebracht.

De AFM heeft op 19 juli 2013 aan Duinweide Investeringen NV een vergunning verleend voor het beheren van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, eerste lid, sub a van de Wft.
© 2022 Duinweide Investeringen NV - Website door Zencule

Deze website maakt gebruikt van cookies. Voor meer informatie over het gebruik van onze cookies verwijzen wij u door naar ons Privacy statement.