Parkwijck Vastgoed CV

Algemeen

Parkwijck Vastgoed CV is 24 december 2013 gestart en verloopt volgens verwachting. De kostprijs is iets hoger uitgevallen dan begroot vanwege hogere overdrachtsbelasting en taxatiekosten. De financier heeft een licht hogere financiering gegeven dan in het prospectus is aangegeven. De totale fondsinvestering is per saldo iets hoger uitgevallen waardoor de liquiditeitsreserve ten opzichte van het prospectus iets kleiner is geworden.


Fondsinvestering

De fondsinvestering is iets hoger uitgevallen dan geprognosticeerd. Het negatieve verschil is gecorrigeerd in de liquiditeitsreserve van de CV.

  Prospectus Werkelijk Verschil
Fondsinvestering € 3.969.163 € 3.975.301 € 6.138
Scroll naar rechts om de volledige tabel te zien.


Direct rendement

De CV presteert volgens verwachting. Het exploitatieresultaat is nagenoeg conform het prospectus. Er ligt een voorstel tot verkoop aan de exploitant van de supermarkt.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Kwartaal 1 6.4% / 6.4% 6.4% / 6.5% 6.6% / 6.6% 6.8% / 6.8% 7.0% / 7.0% 6.6% / 6.6% 6.8% / - 7.0% / - 7.3% / - 7.5% / -
Kwartaal 2 6.4% / 6.3% 6.4% / 6.5% 6.6% / 6.6% 6.8% / 6.8% 7.0% / 7.0% 6.6% / 6.8% 6.8% / - 7.0% / - 7.3% / - 7.5% / -
Kwartaal 3 6.4% / 6.4% 6.4% / 6.4% 6.6% / 6.6% 6.8% / 6.8% 7.0% / 6.8% 6.6% / 6.8% 6.8% / - 7.0% / - 7.3% / - 7.5% / -
Kwartaal 4 6.4% / 6.4% 6.4% / 6.5% 6.6% / 6.6% 6.8% / 6.8% 7.0% / 6.8% 6.6% / 6.8% 6.8% / - 7.0% / - 7.3% / - 7.5% / -
Scroll naar rechts om de volledige tabel te zien.


Einduitkering

Het fonds Parkwijck Vastgoed CV is op 24 december 2013 opgericht en in 2020 afgewikkeld naar aanleiding van de verkoop van het Object in december 2019. Daarmee heeft het fonds een looptijd gehad van ongeveer 6 jaar.

  Prospectus Werkelijk Verschil
Einduitkering per Participatie (inclusief inleg) € 26.655 € 26.395 € -260
Scroll naar rechts om de volledige tabel te zien.


Rendementen

In onderstaande tabel zijn de werkelijke resultaten weergegeven tot aan de einduitkering van het fonds na 6 jaar ten opzichte van de begroting in het informatiememorandum over een periode van 10 jaar.

  Prospectus Werkelijk
Direct rendement (gemiddeld per jaar) 6,80% 6,60%
Indirect rendement (gemiddeld per jaar) 0,70% 0,80%
Totaal rendement (gemiddeld per jaar) 7,50% 7,40%
IRR 7,40% 7,60%
Scroll naar rechts om de volledige tabel te zien.
De AFM heeft op 19 juli 2013 aan Duinweide Investeringen NV een vergunning verleend voor het beheren van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, eerste lid, sub a van de Wft.
© 2022 Duinweide Investeringen NV - Website door Zencule

Deze website maakt gebruikt van cookies. Voor meer informatie over het gebruik van onze cookies verwijzen wij u door naar ons Privacy statement.