Rietwijck Vastgoed

Type fonds Supermarktfonds
Fondsomvang € 20.030.871 Bijeengebracht kapitaal € 8.800.000 Vreemd vermogen € 10.600.000 LTV 55% Totale huur per jaar € 1.401.638 BVO 8.226 M2 Participatie omvang € 25.000
Direct rendement 7,5% Totaal rendement 8,9% IRR 8,4% Uitkering Per kwartaal en slotdividend Verwachte looptijd 5 - 10 jaar Aanvang fonds 30 november 2015 Status Open / geen emissie

Dit fonds, opgericht eind 2015, belegt in 5 vastgoed vennootschappen met elke vennootschap één supermarkt in Nederland. Het uitkeringsniveau ligt op 7,5%. Het rendement van de belegging volgt uit een obligatie (couponrente) en een dividenduitkering. Het fonds presteert conform begroting en het directe rendement is conform begroting (begroot is 7,5% op jaarbasis over een gemiddelde van 10 jaar).

Duinweide participeert mee voor € 450.000.

De AFM heeft op 19 juli 2013 aan Duinweide Investeringen NV een vergunning verleend voor het beheren van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, eerste lid, sub a van de Wft.
© 2024 Duinweide Investeringen NV

Deze website maakt gebruikt van cookies. Voor meer informatie over het gebruik van onze cookies verwijzen wij u door naar ons Privacy statement.