Rietwijck Vastgoed

Algemeen

Rietwijck Vastgoed is opgericht op 3 december 2015 en bevat 5 supermarkten in Nederland, te weten te Den Haag, Castricum, Leeuwarden (2 locaties) en Zwolle. Het betreft een belegging in aandelen- en obligatiecertificaten.


Fondsinvestering

De fondsinvestering is lager uitgevallen dan geprognosticeerd. Het positieve verschil is toegevoegd aan de kasgeldreserve van het fonds.

  Prospectus Werkelijk Verschil
Fondsinvestering € 20.030.871 € 19.933.373 € -97.498
Scroll naar rechts om de volledige tabel te zien.


Direct rendement

Het fonds is goed op koers en de verwachte resultaten uit het prospectus worden behaald. Het resultaat is in principe constant, te weten 7,5% omdat het merendeel van de uitkering bestaat uit de rentebetaling op het obligatiecertificaat. Het kleine deel dividend houden wij constant waardoor een mogelijk overschot wordt toegevoegd aan de kasgeldreserve.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Kwartaal 1 7.5% / 7.5% 7.5% / 7.5% 7.5% / 7.5% 7.5% / 7.5% 7.5% / 7.5% 7.5% / 8.4% 7.5% / 8.4% 7.5% / 7.5% 7.5% / - 7.5% / -
Kwartaal 2 7.5% / 7.5% 7.5% / 7.6% 7.5% / 7.6% 7.5% / 7.5% 7.5% / 7.5% 7.5% / 8.4% 7.5% / 8.5% 7.5% / 7.5% 7.5% / - 7.5% / -
Kwartaal 3 7.5% / 7.5% 7.5% / 7.5% 7.5% / 7.5% 7.5% / 7.5% 7.5% / 7.5% 7.5% / 8.4% 7.5% / 8.5% 7.5% / 7.5% 7.5% / - 7.5% / -
Kwartaal 4 7.5% / 7.5% 7.5% / 7.5% 7.5% / 7.5% 7.5% / 7.5% 7.5% / 7.5% 7.5% / 8.5% 7.5% / 8.6% 7.5% / - 7.5% / - 7.5% / -
Scroll naar rechts om de volledige tabel te zien.
De AFM heeft op 19 juli 2013 aan Duinweide Investeringen NV een vergunning verleend voor het beheren van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, eerste lid, sub a van de Wft.
© 2024 Duinweide Investeringen NV

Deze website maakt gebruikt van cookies. Voor meer informatie over het gebruik van onze cookies verwijzen wij u door naar ons Privacy statement.

bool(false)