Rivierburcht Vastgoed

Structurering

Een Fonds voor Gemene Rekening (FGR) vormt de basis van de structuur. Dit betekent dat de participanten fiscaal transparant beleggen. Voor particulieren houdt dit in dat de participatie onder de zogenaamde box 3 beleggingen valt. Resultaten uit de belegging zijn hierdoor vrij van belastingen, slechts de waarde van uw belegging wordt belast.

Het juridisch eigendom van het vastgoed is ondergebracht in SJER Rivierburcht Vastgoed.
Bij dit fonds is er sprake van twee Stichting Juridische eigenaren.
Stichting Juridisch Eigenaar I is respectievelijk en wordt juridisch eigenaar van Object Arnhem I, Object Arnhem II, Object Valburg en Object Voorburg.
Stichting Juridisch Eigenaar II is juridisch eigenaar van Object Noordwijkerhout.

Als beheerder treedt op Duinweide Investeringen NV. Duinweide heeft een vergunning voor het beheren van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, eerste lid, sub a van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Om de belangen van certificaathouders verder te waarborgen, is er een bewaarder volgens de Wet financieel toezicht (Wft) aangesteld, een zogenaamde AIFMD-bewaarder. Deze functie wordt vervuld door IQEQ Depositary en haar bestuurders zijn allen getoetst door de AFM.

De AFM heeft op 19 juli 2013 aan Duinweide Investeringen NV een vergunning verleend voor het beheren van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, eerste lid, sub a van de Wft.
© 2024 Duinweide Investeringen NV

Deze website maakt gebruikt van cookies. Voor meer informatie over het gebruik van onze cookies verwijzen wij u door naar ons Privacy statement.