Duinweide Supermarkten

Type fonds Groeifonds, Supermarktfonds
Fondsomvang € 76.915.811 Bijeengebracht kapitaal € 39.540.563 Vreemdvermogen € 37.375.248 LTV 52% Totale huur per jaar € 4.756.103 BVO 25.185 m2 Participatie omvang € 6.069
Direct rendement 7,2% Totaal rendement 7,8% IRR 8,0% Uitkering Per kwartaal en slotdividend Verwachte looptijd Onbepaald Aanvang fonds 22-8-2014 Status Open / geen emissie

Algemene informatie Duinweide Supermarkten

Sinds de oprichting van dit fonds in 2014, worden er telkens nieuwe supermarkten toegevoegd zodra hiertoe de mogelijkheid bestaat bij Duinweide Investeringen. Beleggers die bij de huidige handelskoers deelnemen, ontvangen circa 7% direct rendement in de vorm van een dividend.

Het minimale deelnamebedrag bij een eerste deelname betreft EUR 10.000 (circa 2 certificaten) en bij vervolg deelnames betreft dit EUR 1.000.
Op deze manier is het voor onze bestaande participanten in dit fonds ook mogelijk om, bij beschikbaarheid van certificaten, met kleinere bedragen deel te nemen en daarmee hun beleggingsportefeuille in dit fonds uit te breiden.

Participanten kunnen onder voorwaarden (**) elke eerste van de maand uitstappen tegen de dan geldende handelskoers, omdat Duinweide Deelnemingen tot maximaal één miljoen Euro (cumulatief) aan certificaten terugkoopt.

NB het Direct rendement, Totaal rendement en IRR, als opgenomen in bovenstaande tabel, betreffen beoogde rendementen en zijn gebaseerd op de veronderstellingen uit het meest recente prospectus.

(**) bij aanbieding aan Duinweide Deelnemingen geldt een overnamevergoeding van 4% gedurende de eerste 3 jaar van bezit (daarna 1,50%). Indien een participant zélf een koper vindt is geen overnamevergoeding verschuldigd. Overdracht onder voorbehoud goedkeuring beheerder.

De AFM heeft op 19 juli 2013 aan Duinweide Investeringen NV een vergunning verleend voor het beheren van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, eerste lid, sub a van de Wft.
© 2022 Duinweide Investeringen NV - Website door Zencule

Deze website maakt gebruikt van cookies. Voor meer informatie over het gebruik van onze cookies verwijzen wij u door naar ons Privacy statement.