Duinweide Supermarkten – In emissie

Omschrijving

Dit groeifonds biedt u de mogelijkheid om te beleggen in supermarkten en wijkwinkelcentra. Het geprognosticeerde directe rendement bedraagt circa 6% per jaar (uitkering per kwartaal achteraf). U kunt maandelijks onder voorwaarden in- en uitstappen, tegen de dan geldende handelskoers (minus overnamevergoeding). Voor dit fonds is een bewaarder aangesteld, zijnde CSC Depositary Services. De verhouding risico en rendement is naar onze mening gunstig.
Selectie
Voor de selectie van supermarkten hanteren wij strenge criteria, die zijn vastgelegd in een zogenaamd beleggingskader dat is opgenomen in het prospectus. Verder beschikken wij over jarenlange ervaring op het gebied van supermarkten en werken wij nauw samen met supermarktdeskundigen.
Kenmerken fonds
De belangrijkste kenmerken van Duinweide Supermarkten voor u op een rij:
  • Beleggen in meerdere supermarktlocaties
  • Een positief vestigingsplaatsonderzoek
  • Beoogd uitkeringsrendement van circa 6% per jaar (uitkering per kwartaal achteraf)
  • Minimale deelname bij eerste deelname EUR 10.000 en bij vervolgdeelnames betreft dit EUR 1.000
  • Certificaten zijn vrij verhandelbaar
  • Duinweide Certificaten koopt tot EUR 1.000.000 aan certificaten in om de verhandelbaarheid te vergroten
  • Verhandeling tegen maandelijkse handelskoers, voor de meest recente handelskoers, zie Resultaten
Risico’s
Het beleggen in Duinweide Supermarkten kent ook risico’s waarover wij u duidelijk willen informeren. De belangrijkste zijn waardedaling c.q. marktrisico, leegstand, renterisico en aflossingsrisico, zie ook het icoon Risico’s. In hoofdstuk 3 van het prospectus is een volledige weergave gegeven van alle risico’s die behoren bij Duinweide Supermarkten.
Objecten

Het fonds bestaat momenteel uit 18 supermarkten en winkelcentra, zoals hieronder op de kaart weergegeven.

De AFM heeft op 19 juli 2013 aan Duinweide Investeringen NV een vergunning verleend voor het beheren van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, eerste lid, sub a van de Wft.
© 2022 Duinweide Investeringen NV - Website door Zencule

Deze website maakt gebruikt van cookies. Voor meer informatie over het gebruik van onze cookies verwijzen wij u door naar ons Privacy statement.