Duinweide Supermarkten – In emissie

Type fonds Groeifonds, Supermarktfonds
Fondsomvang € 113.305.640 Bijeengebracht kapitaal € 49.693.073 Vreemdvermogen € 63.612.568 LTV 52% Totale huur per jaar € 6.675.000 BVO 40.000 m2 Participatie omvang € 6.737
Direct rendement 6,4% Totaal rendement 7,2% IRR 7,1% Uitkering Per kwartaal en slotdividend Verwachte looptijd Onbepaald Aanvang fonds 22-8-2014 Status Open / in emissie

Algemene informatie Duinweide Supermarkten

Status fonds: In emissie, Inschrijving voor deelname mogelijke via ons beleggingsportaal Mijn Duinweide

Hier treft u het Prospectus van de 6e emissie van Duinweide Supermarkten.

Sinds de oprichting van dit fonds in 2014, worden er telkens nieuwe supermarkten toegevoegd zodra hiertoe de mogelijkheid bestaat bij Duinweide Investeringen. Beleggers die bij de huidige handelskoers deelnemen, ontvangen circa 6% direct rendement in de vorm van een dividend. Het Direct rendement wordt berekend over de gemiddelde waarde van een Certificaat, zijnde het totaal opgehaalde kapitaal gedeeld door het totaal aantal toegekende Certificaten na deze zesde Emissie. De Emissieprijs van een Certificaat is afhankelijk van de dan geldende handelskoers. Het gemiddeld direct rendement voor Participanten die voor het eerst deelnemen bij de 6e emissie ligt bij een emissieprijs van  EUR 6.400 op 5,8%.

Het minimale deelnamebedrag bij een eerste deelname betreft EUR 10.000 (circa 2 certificaten) en bij vervolg deelnames betreft dit EUR 1.000.
Op deze manier is het voor onze bestaande participanten in dit fonds ook mogelijk om, bij beschikbaarheid van certificaten, met kleinere bedragen deel te nemen en daarmee hun beleggingsportefeuille in dit fonds uit te breiden.

Participanten kunnen onder voorwaarden (**) elke eerste van de maand uitstappen tegen de dan geldende handelskoers, omdat Duinweide Certificaten tot maximaal één miljoen Euro (cumulatief) aan certificaten terugkoopt.

Interesse in deelname?

De inschrijving voor deelname verloopt via ons beleggingsportaal Mijn Duinweide.
Om deel te kunnen nemen dient u in het bezit te zijn van een Mijn Duinweide account.
Mocht u nog geen account bij ons hebben, neemt u dan even contact met ons op via ons kantoornummer 088 222 0 222 of via email: info@duinweide.nl 
Wij helpen u graag verder.

 

NB het Direct rendement, Totaal rendement en IRR, als opgenomen in bovenstaande tabel, betreffen beoogde rendementen en zijn gebaseerd op de veronderstellingen uit het meest recente prospectus.

(**) bij aanbieding aan Duinweide Certificaten geldt een overnamevergoeding van 4% gedurende de eerste 3 jaar van bezit (daarna 1,50%). Indien een participant zélf een koper vindt is geen overnamevergoeding verschuldigd. Overdracht onder voorbehoud goedkeuring beheerder.

De AFM heeft op 19 juli 2013 aan Duinweide Investeringen NV een vergunning verleend voor het beheren van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, eerste lid, sub a van de Wft.
© 2022 Duinweide Investeringen NV - Website door Zencule

Deze website maakt gebruikt van cookies. Voor meer informatie over het gebruik van onze cookies verwijzen wij u door naar ons Privacy statement.