Duinweide Supermarkten

Algemeen

5e emissie

De eerste tranche van de vijfde emissie is op 1 februari 2021 succesvol geplaatst. Deze tranche kwam voort uit de aankoop van de objecten in Spijkenisse en Schijndel vanuit ons fondsen Borgwijck en Elswijck op 31 december 2020. Het overgrote deel van de bestaande participanten van deze twee fondsen hebben per 31 december 2020 herbelegd in Duinweide Supermarkten. In deze eerste tranche van de vijfde emissie zijn er 1.390 certificaten uitgegeven. Het Fonds kan in een volgende tranche nog maximaal 767 certificaten uitgeven om een nieuwe supermarkt te verwerven. Tot die tijd is de emissie tijdelijke stopgezet.

4e emissie

De vierde emissie is op 1 maart 2020 succesvol afgerond. Na de vierde emissie zijn er 5.178 certificaten uitgegeven, waarvan 1.366 certificaten gedurende de vierde emissie. Alle bij deze emissie behorende objecten (Renkum en Zevenaar) zijn aangekocht en geleverd aan het fonds.

3e emissie

De derde emissie is op 1 november 2017 succesvol afgerond. Na de derde emissie zijn er 3.812 certificaten uitgegeven, waarvan 3.040 certificaten gedurende de derde emissie. Alle bij deze emissie behorende objecten (Haren, Zaltbommel, Leiden en Cuijk) zijn aangekocht en geleverd aan het fonds, waarvan laatstelijk op 2 oktober 2017 Object Cuijk.

2e emissie

In oktober 2015 is een tweede aankoop gedaan, namelijk een Hoogvliet supermarkt in de wijk Bezuidenhout te Den Haag. Deze tweede emissie van het fonds, die was gestart op 26 oktober 2015, is op 1 februari 2016 succesvol afgerond. Het fonds heeft in deze emissie 371 certificaten uitgegeven.

1e emissie

Duinweide Supermarkten is opgericht op 24 augustus 2014 en heeft een eerste aankoop gedaan op 1 september 2014, namelijk de Albert Heijn in het centrum van Haarlem. De handelskoers per startdatum 1 september 2014 was € 5.000.


Fondsinvestering

De werkelijke fondsinvestering ligt lager dan begroot in het Prospectus, het positieve verschil is toegevoegd aan de kasgeldreserve van het fonds.

  Prospectus Werkelijk Verschil
Fondsinvestering € 53.348.684 € 53.070.530 € -278.154
Scroll naar rechts om de volledige tabel te zien.


Direct rendement

Het rendement van elk nieuw kwartaal is weergegeven op basis van het bijeengebracht kapitaal van elk nieuw kwartaal. In feite ontvangen de beleggers van het eerste uur (handelskoers € 5.000) dus een hoger rendement.

Het exploitatieresultaat wordt gerealiseerd zoals geprognosticeerd en daalt na 5 jaar aangezien wij een rekenrente hanteren van 5,1%. Wij weten na expiratie van de financieringen niet of wij wederom tegen de rekenrente van 2,74% (gewogen gemiddelde) de financieringen kunnen verlengen.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Kwartaal 1 6.7% / 6.7% 6.9% / 7.1% 6.8% / 7.1% 7.4% / 7.3% 7.6% / 7.4% 7.6% / 7.6% 7.7% / 7.6% 7.6% / 7.8% 7.4% / - 7.6% / - 7.3% / - 7.2% / - 7.1% / - 6.5% / - 6.8% / -
Kwartaal 2 6.7% / 6.6% 7.1% / 7.2% 7.0% / 7.1% 7.4% / 7.3% 7.6% / 7.4% 7.6% / 7.6% 7.7% / 7.5% 7.6% / - 7.4% / - 7.6% / - 7.3% / - 7.2% / - 7.1% / - 6.5% / - 6.8% / -
Kwartaal 3 6.7% / 6.9% 6.9% / 6.9% 7.4% / 7.4% 7.6% / 7.6% 7.6% / 7.6% 7.7% / 7.7% 7.6% / 7.8% 7.4% / - 7.6% / - 7.3% / - 7.2% / - 7.1% / - 6.5% / - 6.8% / - 7.0% / -
Kwartaal 4 7.0% / 7.1% 6.9% / 6.8% 7.4% / 7.4% 7.6% / 7.6% 7.6% / 7.8% 7.7% / 7.6% 7.6% / 7.6% 7.4% / - 7.6% / - 7.3% / - 7.2% / - 7.1% / - 6.5% / - 6.8% / - 7.0% / -
Scroll naar rechts om de volledige tabel te zien.

Handelskoers

De Handelskoers kent elke eerste van het kwartaal een ex-dividend notering. De nominale waarde is eigenlijk de oorspronkelijke waarde bij aanvang van het fonds en is 5.000 Euro. Het indirect rendement wordt bepaald door hertaxaties en afschrijvingen op het vastgoed. Het opgebouwde resultaat per maand in het betreffende boekjaar wordt verminderd met het eventueel uitgekeerde dividend.

De AFM heeft op 19 juli 2013 aan Duinweide Investeringen NV een vergunning verleend voor het beheren van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, eerste lid, sub a van de Wft.
© 2022 Duinweide Investeringen NV - Website door Zencule

Deze website maakt gebruikt van cookies. Voor meer informatie over het gebruik van onze cookies verwijzen wij u door naar ons Privacy statement.