Duinweide Woningen – In Emissie

Type fonds Groeifonds, Woningfonds
Fondsomvang € 134.438.692 Bijeengebracht kapitaal € 61.554.607 Vreemd vermogen € 70.332.504 LTV 52% Totale huur per jaar € 6.442.790 Woningen 423 Participatie omvang € 6.192
Direct rendement 5,6% Totaal rendement 7,9% IRR 7,2% Uitkering Per kwartaal en slotdividend Verwachte looptijd Onbepaald Aanvang fonds 8 oktober 2018 Status Open / in emissie

Duinweide Woningen 4e emissie – inschrijving voor deelname geopend!


Algemene informatie

Duinweide Woningen (‘Fonds’) belegt in gespreid door Nederland gelegen jonge en nieuwbouw huurwoningen voornamelijk in de vrije sector, maar ook bijbehorende parkeerplaatsen en eventueel een bedrijfsruimte of winkelunit op de begane grond van een complex. Het Fonds heeft tot aan de 4e emissie een groeidoelstelling gehad. Dit betekent dat het Fonds gedurende de afgelopen jaren nieuwe objecten heeft toegevoegd aan haar vastgoedportefeuille. Met de aankoop van Object Rotterdam II heeft het Fonds haar beoogde omvang behaald. Het gemiddeld uitgekeerde rendement is begroot op circa 5,6 %.

De Beheerder is voornemens om een aantal objecten gedurende de looptijd van het Fonds uit te ponden, ten behoeve van de optimalisatie van de vastgoedportefeuille van het Fonds. Met het uitponden van deze woningen zal de gemiddelde leeftijd van de vastgoedportefeuille afnemen. Met de opbrengst van de verkoop zal een deel van de financiering worden afgelost conform de geldende aflossingsconvenant. De resterende opbrengst zal worden uitgekeerd.

Het minimale deelnamebedrag bij een eerste deelname betreft 10.000 Euro (circa 2 certificaten) en bij vervolg deelnames geldt dit minimum niet. Op deze manier is het voor onze bestaande participanten in dit fonds ook mogelijk om, bij beschikbaarheid van certificaten, met kleinere bedragen deel te nemen en daarmee hun huidige beleggingsportefeuille in dit fonds uit te breiden.

Participanten kunnen onder voorwaarden (*) elke eerste van de maand uitstappen tegen de dan geldende handelskoers, omdat Duinweide Certificaten tot maximaal één miljoen Euro (cumulatief) aan certificaten terugkoopt.

Inschrijving voor deelname

De inschrijving voor deelname verloopt via ons beleggingsportaal Mijn Duinweide.
Om deel te kunnen nemen dient u in het bezit te zijn van een Mijn Duinweide account.
Mocht u nog niet over een Mijn Duinweide account beschikken, neemt u dan vooral even contact met ons op dan sturen wij u hier graag de instructie voor toe.

Bij interesse in deelname verzoeken wij u vriendelijk om via uw Mijn Duinweide account een aankooporder aan te maken en de betaling van uw deelnamebedrag te voldoen volgens de instructie welke volgt vanuit Mijn Duinweide. Voor het aanmaken van een aankooporder gaat u in uw account naar ‘Fondsen’, klikt u op de ‘Kopen’ button achter het fonds Duinweide Woningen en volgt u de stappen welke door Mijn Duinweide worden aangegeven. Indien gewenst kunt u hier onze handleiding downloaden welke u als naslagwerk kunt gebruiken bij het regelen van uw inschrijving voor deelname.

Deelname c.q. de toewijzing van certificaten is afhankelijk van de beschikbaarheid en verloopt op volgorde van inschrijving via Mijn Duinweide. Dit betreft het aanmaken van een aankooporder inclusief de betaling van het gehele deelnamebedrag vermeerderd met de 1,5% van toepassing zijnde emissievergoeding (het bruto deelnamebedrag).

Heeft u vragen?

Mocht u eventuele vragen hebben of nadere toelichting wensen, dan vernemen wij dit uiteraard graag van u.
U kunt in dat geval contact opnemen met ons per email: info@duinweide.nl of telefonisch via ons kantoornummer: 088 – 222 0 222.

De AFM heeft op 19 juli 2013 aan Duinweide Investeringen NV een vergunning verleend voor het beheren van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, eerste lid, sub a van de Wft.
© 2024 Duinweide Investeringen NV

Deze website maakt gebruikt van cookies. Voor meer informatie over het gebruik van onze cookies verwijzen wij u door naar ons Privacy statement.