Duinweide Woningen

Type fonds Groeifonds, Woningfonds
Fondsomvang € 106.228.002 Bijeengebracht kapitaal € 49.402.787 Vreemd vermogen € 56.826.000 LTV 55% Totale huur per jaar € 4.788.190 Woningen 374 Participatie omvang € 6.207
Direct rendement 4.7% Totaal rendement 6,6% IRR 6,0% Uitkering Per kwartaal en slotdividend Verwachte looptijd Onbepaald Aanvang fonds 8 oktober 2018 Status Open / geen emissie

Algemene informatie Duinweide Woningen

Duinweide Woningen is net als Duinweide Supermarkten een groeifonds. Dit betekent dat gedurende de looptijd van het Fonds meerdere vastgoedobjecten worden aangekocht. Het belegt in nieuwe of jonge woningen gelegen in Nederland, voornamelijk in het middenhuursegment. Het gemiddeld directe rendement is begroot op circa 4,7 %.

Het minimale deelnamebedrag bij een eerste deelname betreft 10.000 Euro (circa 2 certificaten) en bij vervolg deelnames geldt dit minimum niet. Op deze manier is het voor onze bestaande participanten in dit fonds ook mogelijk om, bij beschikbaarheid van certificaten, met kleinere bedragen deel te nemen en daarmee hun huidige beleggingsportefeuille in dit fonds uit te breiden.

Participanten kunnen onder voorwaarden (*) elke eerste van de maand uitstappen tegen de dan geldende handelskoers, omdat Duinweide Certificaten tot maximaal één miljoen Euro (cumulatief) aan certificaten terugkoopt.

Interesse in deelname?
Mocht u interesse hebben in deelname, neemt u dan vooral even contact met ons op. Wij bespreken graag met u de mogelijkheden.


NB het Direct rendement, Totaal rendement en IRR, als opgenomen in bovenstaande tabel, betreffen beoogde rendementen en zijn gebaseerd op de veronderstellingen uit het meest recente prospectus.

(*) bij aanbieding aan Duinweide Certificaten geldt een overnamevergoeding van 4% gedurende de eerste 3 jaar van bezit (daarna 1,50%). Indien een participant zélf een koper vindt is geen overnamevergoeding verschuldigd. Overdracht onder voorbehoud goedkeuring beheerder.

De AFM heeft op 19 juli 2013 aan Duinweide Investeringen NV een vergunning verleend voor het beheren van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, eerste lid, sub a van de Wft.
© 2023 Duinweide Investeringen NV

Deze website maakt gebruikt van cookies. Voor meer informatie over het gebruik van onze cookies verwijzen wij u door naar ons Privacy statement.

bool(false)