Duinweide Woningen

Type fonds Groeifonds, Woningfonds
Fondsomvang € 90.479.380 Bijeengebracht kapitaal € 41.571.380 Vreemdvermogen € 48.908.000 LTV 54% Totale huur per jaar € 4.451.094 BVO m2 Participatie omvang € 5.651
Direct rendement 5,0% Totaal rendement 6,5% IRR 6,3% Uitkering Per kwartaal en slotdividend Verwachte looptijd Onbepaald Aanvang fonds 8 oktober 2018 Status Open / geen emissie

Algemene informatie Duinweide Woningen

Status fonds: momenteel geen beschikbaarheid.

Duinweide Woningen is net als Duinweide Supermarkten een groeifonds. Het belegt uitsluitend in Nederland gelegen nieuwe of jonge woningen in het middenhuursegment. Telkens, als de kans zich voordoet en de omstandigheden gunstig zijn, breiden wij het fonds uit. Het gemiddeld directe rendement is begroot op circa 5,0%.

Het minimale deelnamebedrag bij een eerste deelname betreft 10.000 Euro (circa 2 certificaten) en bij vervolg deelnames geldt dit minimum niet. Op deze manier is het voor onze bestaande participanten in dit fonds ook mogelijk om, bij beschikbaarheid van certificaten, met kleinere bedragen deel te nemen en daarmee hun huidige beleggingsportefeuille in dit fonds uit te breiden.

Participanten kunnen onder voorwaarden (*) elke eerste van de maand uitstappen tegen de dan geldende handelskoers, omdat Duinweide Deelnemingen tot maximaal één miljoen Euro (cumulatief) aan certificaten terugkoopt.

NB het Direct rendement, Totaal rendement en IRR, als opgenomen in bovenstaande tabel, betreffen beoogde rendementen en zijn gebaseerd op de veronderstellingen uit het meest recente prospectus.

(*) bij aanbieding aan Duinweide Deelnemingen geldt een overnamevergoeding van 4% gedurende de eerste 3 jaar van bezit (daarna 1,50%). Indien een participant zélf een koper vindt is geen overnamevergoeding verschuldigd. Overdracht onder voorbehoud goedkeuring beheerder.

De AFM heeft op 19 juli 2013 aan Duinweide Investeringen NV een vergunning verleend voor het beheren van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, eerste lid, sub a van de Wft.
© 2022 Duinweide Investeringen NV - Website door Zencule

Deze website maakt gebruikt van cookies. Voor meer informatie over het gebruik van onze cookies verwijzen wij u door naar ons Privacy statement.