Duinweide Woningen

Structurering

Het fonds is gestructureerd zoals weergegeven in onderstaande afbeelding.
Het fonds heeft een FBI status, hetgeen betekent dat er door het fonds geen vennootschapsbelasting is verschuldigd over het resultaat.

Het fonds is een groeifonds, dit betekent dat er de komende jaren woningen worden toegevoegd en dat er nieuwe certificaten zullen worden uitgegeven. De uitgifte wordt geadministreerd door de Stichting Administratiekantoor Duinweide Woningen. Elk aandeel staat gelijk aan één certificaat.

De beleggingscommissie bestaat uit drie personen. Twee personen zijn gekozen door certificaathouders en bezitten minimaal 20 certificaten Duinweide Woningen. Eén persoon is voorgedragen door Duinweide Investeringen NV. De beleggingscommissie adviseert de beheerder, Duinweide Investeringen NV, in lijn met het vastgestelde beleggingskader. Tevens adviseert zij over aan- en verkopen van objecten, begrotingen en het dividendbeleid.

De beleggingscommissie van Duinweide Woningen bestaat uit:

  • De heer ing. M.C. de Ruiter MRE RT MRICS CIS HypZert (1964)
  • De heer drs. M.H.H. Goris RA (1967)
  • De heer I. Mattheeuws (1975)

Om de belangen van certificaathouders verder te waarborgen, is er een bewaarder volgens de Wet financieel toezicht (Wft) aangesteld, een zogenaamde AIFMD-bewaarder. Deze functie wordt vervuld door IQEQ Depositary en haar bestuurders zijn allen getoetst door de AFM.

De AFM heeft op 19 juli 2013 aan Duinweide Investeringen NV een vergunning verleend voor het beheren van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, eerste lid, sub a van de Wft.
© 2022 Duinweide Investeringen NV - Website door Zencule

Deze website maakt gebruikt van cookies. Voor meer informatie over het gebruik van onze cookies verwijzen wij u door naar ons Privacy statement.