Duinweide Woningen

Algemeen

Duinweide Woningen is opgericht op 26 september 2017 en belegt in 357 woningen en 67 reeds aangekochte maar nog te leveren woningen, verspreid over Nederland.

Inmiddels heeft Duinweide Woningen twee emissies met succes afgerond en zijn er in totaal bij deze twee emissie 7.746 certificaten uitgegeven. In maart zijn wij gestart met de 3e emissie van dit fonds. De eerste tranche van deze emissie is per 1 april afgerond en daarbij zijn er in totaal 941 certificaten uitgegeven. De tweede tranche van deze emissie zal naar verwachting in Q4 gaan plaatsvinden, afhankelijk van de oplevering van object Noordwijkerhout II.


Direct rendement

Het rendement is weergegeven op basis van het bijeengebracht kapitaal van elk kwartaal.

De gemiddelde looptijd van de financieringen in het fonds is 8 jaar. Omdat wij op dit moment niet kunnen inschatten of wij na 8 jaar wederom tegen de huidige 2,4% rekenrente (gewogen gemiddelde) de financiëringen kunnen herafsluiten, hanteren wij in de prognose een rekenrente van 4,25%. Dit heeft een drukkend effect op het rendement in de laatste jaren.

Scroll naar rechts om de volledige tabel te zien.

Handelskoers

De Handelskoers kent elke eerste van het kwartaal een ex-dividend notering. De nominale waarde is eigenlijk de oorspronkelijke waarde bij aanvang van het fonds en is 5.000 Euro. Het indirect rendement wordt bepaald door hertaxaties en afschrijvingen op het vastgoed. Het opgebouwde resultaat per maand in het betreffende boekjaar wordt verminderd met het eventueel uitgekeerde dividend.

De AFM heeft op 19 juli 2013 aan Duinweide Investeringen NV een vergunning verleend voor het beheren van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, eerste lid, sub a van de Wft.
© 2022 Duinweide Investeringen NV - Website door Zencule

Deze website maakt gebruikt van cookies. Voor meer informatie over het gebruik van onze cookies verwijzen wij u door naar ons Privacy statement.