Duinweide Woningen

Omschrijving

Duinweide Woningen is een groeifonds met toekomstbestendig vastgoed. Relatief jonge huurwoningen, gespreid over Nederland met uitzondering van krimpgebieden. Het fonds beoogt te investeren in duurzame en kwalitatief hoogwaardig gebouwde woningen, dit conform het beleggingskader zoals weergegeven in het prospectus. Voor dit fonds is een bewaarder aangesteld, zijnde IQEQ Depositary BV.

De belangrijkste kenmerken van het fonds zijn:

  • Beleggen in relatief jonge Nederlandse huurwoningen
  • Focus op het middenhuursegment (EUR 750 – 1.100)
  • Diversificatie door middel van beleggen in meerdere locaties
  • Beoogd uitkeringsrendement van circa 4,7 % per jaar (uitkering per kwartaal) op basis van het bijeengebrachte kapitaal
  • Minimale deelname bij eerste deelname EUR 10.000 en bij vervolgdeelnames geldt dit minimum niet
  • Certificaten zijn onder voorwaarden vrij verhandelbaar tegen handelskoers (maandelijks gepubliceerd op website)
  • Duinweide Deelnemingen koopt (tegen een overnamevergoeding) tot EUR 1.000.000 (cumulatief) aan certificaten terug om de verhandelbaarheid te vergroten

Onder het tabblad ‘Resultaten’ kunt u het geprognosticeerde resultaat van de reeds in het fonds zijnde objecten en de nog aan te kopen objecten zien, rekening houdende met de groeidoelstelling van het fonds. Raadpleegt u voor alle details en risico’s van deze belegging het prospectus.

 

 

De AFM heeft op 19 juli 2013 aan Duinweide Investeringen NV een vergunning verleend voor het beheren van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, eerste lid, sub a van de Wft.
© 2022 Duinweide Investeringen NV - Website door Zencule

Deze website maakt gebruikt van cookies. Voor meer informatie over het gebruik van onze cookies verwijzen wij u door naar ons Privacy statement.