Borghwijck Vastgoed CV

Algemeen

Borghwijck Vastgoed CV is in februari 2013 gestart en verloopt volgens verwachting. De financier heeft een iets hogere financiering gegeven dan in het informatiememorandum is aangegeven. Er is een lagere koopsom bedongen die is gebruikt als reserve om het dak te renoveren (inmiddels gerealiseerd in 2015). De totale fondsinvestering is lager uitgevallen waardoor er een overschot is in de liquiditeitsreserve ten opzichte van het informatiememorandum.


Fondsinvestering

Er is een voordeel behaald van € 20.199 op de aankoopprijs voor de verkrijging van het blote eigendom van de grond. De initiatiekosten zijn tevens lager uitgevallen.

De onderhoudsstaat van voornamelijk het dak heeft in nadere onderhandelingen ertoe geresulteerd dat de aankoopprijs is verlaagd met € 25.000.

De financiering is verstrekt voor € 4.150.000. Per saldo heeft dit een gunstig effect op de liquiditeitsreserve, die namelijk hoger uitvalt.

  Prospectus Werkelijk Verschil
Fondsinvestering € 7.769.470 € 7.741.865 € -27.605
Scroll naar rechts om de volledige tabel te zien.


Direct rendement

Het directe rendement is hoger dan verwacht. Dit komt voornamelijk door de gunstigere financieringsrente.

N.B.: over het 1e kwartaal 2017 bedroeg het reguliere directe rendement 7,4%, conform begroting en informatiememorandum. Daarnaast is er rendement van 13,5% uitgekeerd, vanwege de ontvangst van een eenmalige bate.Einduitkering

Het fonds Borghwijck Vastgoed CV is op 28 februari 2013 opgericht en in 2021 afgewikkeld naar aanleiding van de verkoop van het Object in december 2020. Daarmee heeft het fonds een looptijd gehad van ongeveer 8 jaar.

  Prospectus Werkelijk Verschil
Einduitkering per Participatie (inclusief inleg) € 53.746 € 64.550 € 10.804
Scroll naar rechts om de volledige tabel te zien.


Rendementen

In onderstaande tabel zijn de werkelijke resultaten weergegeven tot aan de einduitkering van het fonds na 8 jaar ten opzichte van de begroting in het informatiememorandum over een periode van 10 jaar.

  Prospectus Werkelijk
Direct rendement (gemiddeld per jaar) 7,20% 9,30%
Indirect rendement (gemiddeld per jaar) 0,80% 3,64%
Totaal rendement (gemiddeld per jaar) 8,00% 12,94%
IRR 7,70% 11,30%
Scroll naar rechts om de volledige tabel te zien.
De AFM heeft op 19 juli 2013 aan Duinweide Investeringen NV een vergunning verleend voor het beheren van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, eerste lid, sub a van de Wft.
© 2023 Duinweide Investeringen NV

Deze website maakt gebruikt van cookies. Voor meer informatie over het gebruik van onze cookies verwijzen wij u door naar ons Privacy statement.

bool(false)