Groenewijck Vastgoed CV

Algemeen

Groenewijck Vastgoed CV is in december 2011 gestart en afgewikkeld in 2018. De CV heeft gepresteerd zoals verwacht en is eerder afgewikkeld dan het informatiememorandum.


Fondsinvestering

De fondsinvestering is lager uitgevallen dan geprognosticeerd. Het positieve verschil is toegevoegd aan de liquiditeitsreserve van de CV.

  Prospectus Werkelijk Verschil
Fondsinvestering € 15.581.830 € 15.553.088 € -28.742
Scroll naar rechts om de volledige tabel te zien.


Direct rendement

Het exploitatierendement (voor aflossing) heeft altijd ruim boven het geprognosticeerde rendement uit het informatiememorandum gelegen. Wij hanteren het begrip exploitatierendement echter niet en rapporteren uitsluitend het directe rendement. Dit is het rendement op jaarbasis dat daadwerkelijk aan de participanten is uitgekeerd aan het einde van elk kwartaal. Het directe rendement is dus na correctie van aflossing op de financiering. Begin 2015 is gestart met het aflossen van 2% per jaar op de financiering waardoor de schuld langzaam is afgenomen. Dit is de reden dat de lichtgroene lijn iets onder de blauwe doorloopt.Einduitkering

Het fonds Groenewijck Vastgoed CV is opgericht op 4 oktober 2011, participanten konden per 20-12-2011 deelnemen en heeft in deze oorspronkelijke vorm tot 1 februari 2018 gelopen. Op 1 februari 2018 is het fonds onder gewijzigde voorwaarden met de portefeuille van Hooghwijck Vastgoed CV samengevoegd en onder de naam Uniewijck Vastgoed CV voortgezet. Daartoe heeft een herwaardering van participaties plaatsgevonden en hadden bestaande participanten de mogelijkheid om door te blijven beleggen in dit gewijzigde fonds of uit te stappen voor € 54.200 per participatie. Het ‘oorspronkelijke’ fonds heeft derhalve een looptijd van 6,25 jaar gehad.

In het kader van de samenvoeging met Hooghwijck Vastgoed CV is door de beheerder een compensatie gedaan aan Groenewijck door middel van creditering van de performance fee en verkoopkosten die zij ontvangen heeft uit de ontbinding van Hooghwijck Vastgoed CV.

  Prospectus Werkelijk Verschil
Einduitkering per Participatie (inclusief inleg) € 54.183 € 54.200 € 17
Scroll naar rechts om de volledige tabel te zien.


Rendementen

In tabel zijn de resultaten weergegeven tot aan de samenvoeging van het fonds na 6,25 jaar ten opzichte van de begroting in het informatiememorandum over een periode van 10 jaar.

  Prospectus Werkelijk
Direct rendement (gemiddeld per jaar) 7,9% 7,2%
Indirect rendement (gemiddeld per jaar) 0,9% 1,4%
Totaal rendement (gemiddeld per jaar) 8,8% 8,6%
IRR 8,3% 8,3%
Scroll naar rechts om de volledige tabel te zien.
De AFM heeft op 19 juli 2013 aan Duinweide Investeringen NV een vergunning verleend voor het beheren van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, eerste lid, sub a van de Wft.
© 2022 Duinweide Investeringen NV - Website door Zencule

Deze website maakt gebruikt van cookies. Voor meer informatie over het gebruik van onze cookies verwijzen wij u door naar ons Privacy statement.